386 LAGARE

385 EVPA

377 VERS

371 MAG

370 WAULX

363 AWA

362 BGJ

361 BRO

358 TIL

353 VANHOE

351 MOCK

338 HEN

337 GUE

336 BED

335 PTB

334 CYGNES

331 INITIATIVE

331 GERA

329 PDL

318 POGGE

317 BRIC

306 VAL

298 BAU

289 VIGNETTE

286 NESPA

278 BERCHEM

268 CAR

250 TOUR

218 CRU

207 VML

203 MOL

198 TOUR

192 GOU

178 STH

169 TUL

161 GEM

160 HDB

157 VRM

156 ABEH

Abattoirs de Bruxelles : Etude d'un plan opérationnel

Anderlecht
2015
Budget
60 000 €
Commanditaire
VGC, Abattoir SA, EHB
Mission
Complète
Association
BRUT

DOSSIER COMPLET :

http://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/publicaties/
20150610_conceptstudie_ehb_-_abattoir.pdf

Etude d'un plan opérationnel sur le développement d'un pôle local et métropolitain.

Het ontwerpteam bestaande uit BRUT en KARBON’ is aangesteld om deze conceptstudie uit te voeren, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Abattoir nv. en onder begeleiding van Kristiaan Borret als vertegenwoordiger van het regieteam van het Vlaams stadsvernieuwingsfonds.
Stadsvernieuwingsproject
Voor de conceptstudie ontving de VGC een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid voor de deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject. Deze subsidie wordt toegekend aan stadsvernieuwingsprojecten die de lat hoog leggen bij het nastreven van de kwaliteitscriteria. Het gaat om projecten die een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw en dat verwezenlijken door coproductie. Vanuit het regieteam van het stadsvernieuwingsfonds wordt een vertegenwoordiger afgevaardigd die het proces opvolgt en mee stuurt. Ook een accountmanager stadsprojecten van het Team Stedenbeleid volgt het proces.
Voorstudie
Ter voorbereiding van de conceptstudie werd in opdracht van de VGC in het najaar van 2013 een voorstudie uitgevoerd. De voorstudie, opgemaakt door het team Cosmopolis + Buur + Idea Consult, bevat relevant voorbereidend werk waar de conceptstudie op voortbouwt. In deze voorstudie is reeds heel wat inventarisatie- en analysewerk gebeurd. Dit herhalen we niet meer tijdens de conceptstudie en daarvoor verwijzen we dus ook naar het einddocument van de voorstudie.
In de voorstudie werden ook voorstellen voor visie en ontwerp gedaan. Er werden een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de conceptstudie en een aantal onderzoeksvragen gesteld. Er werd ook een voorstel van perimeter voor de conceptstudie uitgezet. De conceptstudie vertrekt vanuit de inzichten van de voorstudie, maar bekijkt deze ook kritisch.
Het projectgebied is gelegen in het zuidelijke deel van de Kanaalzone, in de Anderlechtse wijk Kuregem. Het projectgebied bestaat uit de campus van de EhB en de site van de Slachthuizen (Abattoir).
Ambitie voor de studie
Op de volgende bladzijden gaan we dieper in op de doelstellingen van de belangrijkste stakeholders met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen binnen het projectgebied en deze conceptstudie.
Gemeenschapscommissie valt.

149 GREN

145 CQDA

143 ZOE

139 SEU

138 PWB

132 ESN

126 STA

121 CAB

104 NAV

102 JON

096 MAZ

095 TOF

083 ESP

072 CRP

062 MDV

059 DEW

057 COL

051 BRU

038 HOM

037 VDN

033 GEM

032 TOR

001 SCH

000 GRA

000 CHSK