Karbon' is een Brusselse coöperatie opgericht in 2008.

Vandaag buigen 20 architecten en stedenbouwkundigen met een gedeelde maar evenzeer complementaire aanpak zich over een breed scala aan projecten en studies.

Deze projecten en studies zijn stuk voor stuk stille getuigen van de kracht van het bureau omtrent zijn benadering van territoriale, landschappelijke, stedelijke, architecturale en meubelvraagstukken van uiteenlopende schaal en in diverse contexten.

De opgebouwde kennis over en kunde van de gebouwde Brusselse context omvat ook het gebouwde erfgoed. Via verschillende restauratie en renovatie projecten gaande van markante gebouwen tot sociale woongebouwen, leert het bureau de kwaliteiten en het potentieel van gebouwen uit verschillende bouwperiodes in vraag te stellen en te beantwoorden. Parallel hieraan verricht Karbon’ doorgedreven onderzoek naar de milieu-impact van het bouwen. Aan de hand van dit onderzoek weten ze weloverwogen materiaalkeuzes te maken en bouwtechnieken in te zetten die eveneens bijdragen aan een geïntegreerde architectuurreflectie. Karbon' engageert zich ten volle en plaatst, met zorg voor de omgeving, de mens centraal in het discours.

Dit weerspiegelt zich in de al oude aanpak van het bureau om verder te kijken dan de normen en cijfers over energieverbruik. 

Zo zijn het gebruik en de achteruitgang van de ingezette technologie en de milieubalans van de gebruikte materialen aspecten die consequent getoetst worden. Deze toetsing draagt zonder meer bij aan de kennis van Karbon’ in zake het gebruik van materialen van biologische, gerecycleerde of hergebruikte oorsprong. Materialen als stro, klei, hennepblokken, hout, kurk of cellulose. 

Of nog materialen met een positieve gezondheids- en milieu-impact en die reeds heel wat projecten mee vormgaven. Karbon’ realiseerde onder meer projecten in hennepbeton en bouwde verschillende pilootwoningen in stro.